Justitiekanslern, JK, avslår ett skadeståndsanspråk mot staten med anledning av hur Kriminalvården har agerat mot en intagen i olika sammanhang, bland annat när han ville ringa till en advokat.

JK skriver att en intagen inte har någon uttrycklig rätt att vid varje önskat tillfälle omedelbart få ringa en advokat. Som JO tidigare har framhållit är det emellertid en självklarhet att en intagens önskemål om samtal med en advokat ska behandlas med största möjliga generositet och på ett så smidigt sätt som möjligt. Utgångspunkten måste också vara att, oavsett vilken typ av samtal det rör sig om, ett telefonsamtal mellan en intagen och en advokat bör ske ostört och utan närvaro av en kriminalvårdare.

JK skriver vidare att mot bakgrund av vad Kriminalvården har anfört, och då utredningen i övrigt inte har kunnat bringa ytterligare klarhet i frågan, går det inte att dra slutsatsen att den intagne har förvägrats telefonkontakt med sin advokat eller att Kriminalvården har låtit bli att ta ställning till en sådan begäran från honom. Den intagne har således inte styrkt att han har rätt till skadestånd av staten med anledning av det sätt på vilket Kriminalvården har agerat mot honom när det gäller hans telefonkontakt med en advokat. Det går inte att dra slutsatsen att den intagne har rätt till skadestånd av staten med anledning av hur Kriminalvården i övrigt har agerat mot honom i samband med hans vistelse på anstalten.

JK:s beslut (dnr 2299-15-40) den 11 maj 2016