I mars i år presenterade Barnrättighetsutredningen sitt förslag på hur en inkorporering av barnkonventionen som svensk lag kan gå till. En majoritet av remissinstanserna välkomnar en inkorporering, bland annat Advokatsamfundet.  Flera tunga juridiska instanser avstyrker dock regeringens förslag om inkorporering av barnkonventionen.

Om detta går att läsa i senaste numret av tidskriften Advokaten.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg gästar Veckans juridik och debatterar frågan om barnkonventionen borde bli svensk lag. Övriga gäster är Anita Linder, lagman i Kammarrätten i Stockholm, barnombudsmannen Fredrik Malmberg och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt och biträdande chef för Barnrättscentrum, Stockholms universitet.

Se Veckans Juridik här.