Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ska det vara straffbart att laga mat till terrorister?

Kristofer Stahre föreläste för allmänheten om terrorlagarna.

Advokat Kristofer Stahre höll en öppen föreläsning för allmänheten hos Advokatsamfundet den 16 november. Rubriken för föreläsningen var ”Terrorlagstiftningen – ska matlagning till en terrorist vara straffbart?”.

Kristofer Stahre
Advokat Kristofer Stahre är inriktad på uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Kristofer Stahre beskrev innehållet i den nuvarande lagstiftningen mot terroristbrott – finansieringslagen, terroristbrottslagen och rekryteringslagen, som har tillkommit efter den ökade uppmärksamheten för terroristbrott under 2000-talets första decennium.

Han berättade också om förslagen till ny lagstiftning mot ”terrorresor” som har lagts fram i utredningen Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40), och beskrev de problem med lagförslagen som har lett till remisskritik både från organisationer som Advokatsamfundet och från myndigheter som Säpo och FRA.