Advokat Kristofer Stahre höll en öppen föreläsning för allmänheten hos Advokatsamfundet den 16 november. Rubriken för föreläsningen var ”Terrorlagstiftningen – ska matlagning till en terrorist vara straffbart?”.

Kristofer Stahre
Advokat Kristofer Stahre är inriktad på uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Kristofer Stahre beskrev innehållet i den nuvarande lagstiftningen mot terroristbrott – finansieringslagen, terroristbrottslagen och rekryteringslagen, som har tillkommit efter den ökade uppmärksamheten för terroristbrott under 2000-talets första decennium.

Han berättade också om förslagen till ny lagstiftning mot ”terrorresor” som har lagts fram i utredningen Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40), och beskrev de problem med lagförslagen som har lett till remisskritik både från organisationer som Advokatsamfundet och från myndigheter som Säpo och FRA.