Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 56:

  • Utvärdering av de europeiska rättssystemen.
  • Eventuellt återinförande av dödsstraffet i Turkiet.
  • Seminarium om framtidens innovationer för jurister.
  • Europena Lawyers foundations projekt i Zimbabwe och Kazakstan.
  • Undersökning om användadet av elekroniska verktyg i rättsförfaranden.
  • Föreslagna ändringar i Anti-Money Laundering-kraven.

CCBE-Info nr 56 på engelska

CCBE-Info nr 56 på franska