Advokatsamfundets generalsekreterare riktar kritik mot regeringen för att inte ha tagit till vara på remissyttrandena kring dem stramare migrationspolitik som regeringen presenterade för ett år sedan, den 24 november 2015.

– Regeringen tog inte tillvara på synpunkterna utan lagstiftade för att de kände sig tvungna till det, säger Anne Ramberg till Dagens Nyheter.

Advokatsamfundet och remissinstanser som Unicef, Röda korset och Barnombudsmannen var i sina remissyttranden starkt kritiska och avstyrkte hela eller delar av förslaget om begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. DN har talat med tio av remissinstanserna. Knappt någon har ändrat uppfattning  

Advokatsamfundets kritik kvarstår, menar Anne Ramberg.

– Det finns ingenting som har förändrats som gör att vi skulle ställa oss annorlunda än vad vi gjorde i vårt remissvar, säger hon.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheters hemsida.