Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rekordmånga deltagare på Advokatdagarna 2016

Advokatdagarna 2016 samlade 730 deltagare och föreläsare. Det innebär nytt rekord för sjätte året i rad.

Se bilder från Advokatdagarna 2016!

Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm den den 27-28 oktober inleddes med att Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg överlämnade Advokatsamfundets pris 2016 för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Lena Frånstedt Lofalk.

Under Advokatdagarna hölls 36 seminarier inom process & skiljerätt, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och advokatverksamhet. En deltagarenkät visade den 31 oktober att deltagarnas helhetsintryck är mycket bra: 5,2 av 6.

Läs mer om Advokatdagarna 2016 och seminarierna i kommande Advokaten.