OBS! Föreläsningen den 28 november är inställd.

Måndagen den 28 november klockan 12.00 anordnar Advokatsamfundet en informationsträff för asylsökande m.fl. Louise Dane, doktorand i barnrätt och migrationsrätt vid Stockholms universitet, föreläser om barnperspektivet i migrationsprocessen.

Föreläsningen hålls på engelska i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan i förväg krävs.

E-post Irma.Lahtinen@advokatsamfundet.se

Telefonnummer (växel): 08-459 03 00