Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor

Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott, enligt Brå.

Under 2015 utsattes 1,7 procent, cirka 129 000 personer, för någon typ av sexualbrott. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat.

Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade utsatts. Utsatthet för sexualbrott bland kvinnor har legat på en relativt stabil nivå 2005–2012, men de senaste tre åren har den ökat. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden 2005–2015.

NTUbygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006.

Läs mer om undersökningen på Brottsförebyggande rådets hemsida.