Stockholm Human Rights Award 2016 tilldelas idag Mary Robinson, tidigare Irlands president och FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter mellan 1997 och 2002.

Mary Robinbson är idag ordförande för Mary Robinson Foundation – Climate Justice, som arbetar med att forma en internationell ram som minimerar de negativa effekterna som klimatförändringarna har på fattiga samhällen runtom i världen.

Stockholm Human Rights Award tillkom 2009 på gemensamt initiativ av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Priset utdelas årligen till en person och/eller en organisation för särskilt framstående insatser till stöd för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Tidigare mottagare av Stockholm Human Rights Award:

  • 2015 Prins Zeid Raʿad al-Hussein av Jordanien
  • 2014 B'Tselem
  • 2013 Professor Cherif Bassiouni
  • 2012 Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre
  • 2011 George Soros och Aryeh Neier
  • 2010 Navi Pillay
  • 2009 Richard Goldstone