Advokatsamfundet inbjuder till kostnadsfri föreläsning för allmänheten om

Terrorlagstiftningen – ska matlagning till en terrorist vara straffbart?

Föreläsningen behandlar betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40). Advokat Kristofer Stahre sammanfattar den nuvarande lagstiftningen och förslagen i betänkandet samt svarar på frågor från allmänheten.

Juridiska frågor som diskuteras är bland annat:

  • Vad är en terrorist?
  • Är det tillåtet att vara med i en terroristorganisation?
  • Vilka gärningar som hjälper terrorister är straffbara?
  • Vilka straffskalor gäller?

Föreläsaren Kristofer Stahre är advokat vid Advokatfirman Althin i Stockholm. Han är specialiserad som försvarsadvokat och har uppdrag som målsägandebiträde.

Föreläsningen är kostnadsfri och är en del av Advokatsamfundets nya satsning på information till allmänheten i aktuella rättssäkerhetsfrågor.

Tid och plats

Onsdagen den 16 november kl. 17.30–18.30 på Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan skickas till receptionen@advokatsamfundet.se. Vänligen uppge namn, e-postadress, personnummer samt eventuell organisation. Medtag giltig id-handling för inpassage.