Se bilder från Stockholm Human Rights Award 2016

Se hela  prisceremonin här.

Årets Stockholm Human Rights Award, den åttonde i ordningen, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen ikväll den 23 november. Utmärkelsen tilldelades i år Mary Robinson för hennes särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.


Anne Ramberg lämnade över utmärkelsen, som består av ett diplom och ett konstverk i glas.

I sin roll som ordförande för stiftelsen Mary Robinson Foundation – Climate Justice är Mary Robinson en förkämpe för global rättvisa åt de människor som är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan – de fattiga, de maktlösa och de marginaliserade över hela världen.

Mary Robinson har tidigare varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter från 1997 till 2002 samt Irlands sjunde president – den första kvinnliga – mellan 1990 och 1997.


Prisceremonin för Stockholm Human Rights Award samlade ett stort antal representanter från rättsväsendet, politiken och människorättsorganisationerna.

Vid ceremonin i Berwaldhallen hade omkring 1 000 personer samlats, bland andra ministrar ur svenska regeringen samt representanter för diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.


Mary Robinson och hennes make Nicholas Robinson samtalade med utrikesminister Margot Wallström.

Anne Ramberg hälsade alla välkomna till prisceremonin. I sin presentation av pristagaren nämnde hon bland annat Mary Robinsons många insatser för mänskliga rättigheter för världens fattigaste och mest sårbara människor.

Mary Robinson tackade för priset, sa att hon var djupt hedrad över att få Stockholm Human Rights Award 2016 och framhöll att priset inte bara var till henne utan till alla som arbetar för mänskliga rättigheter världen över.


Mary Robinson talade om sitt arbete för befolkningen i de områden i världen som mest akut hotas av klimatförändringarna.

– Det är en svår tid för vår värld. Vi lever i en tid med alldeles för mycket hatpropaganda och främlingsfientlighet som inte borde finnas i ett civiliserat samhälle men som ändå gör det. Att få priset i en sådan tid påminner mig om någonting väldigt fundamentalt: Mänskliga rättigheter är och har alltid varit en kamp. Det är till alla dem som strider för det som jag tillägnar det här priset, sa hon vid prisceremonin.


Mary Robinson fick stående ovationer efter sitt tacktal.

Mary Robinson och Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association, IBA, talade senare under ceremonikvällen om politisk populism och demagogi, klimatförändringar samt hennes drivkrafter och hennes långa arbete för mänskliga rättigheter.


I samtalet med Mark Ellis varnade Mary Robinson särskilt för populism och demagogi efter erfarenheterna av den brittiska folkomröstningen om EU-utträde och av presidentvalet i USA.

– Vi tackar för allt du gjort och allt du kommer att göra. Världen behöver ledare som du, avslutade Mark Ellis.