Regeringen föreslår i en proposition att privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier.

Propositionen innebär att den som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta.

Meddelarskyddet begränsas i förslaget av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Läs hela propositionen här.