Ny asylrätt ger advokater ännu viktigare roll

Den nya asyllagstiftningen som trädde i kraft i juli innebär stor skillnad för de asylsökande. Men också för advokatkåren, vars insats blir viktigare. högre krav och helt ny argumentation kommer att krävas av dem.

Läs reportaget

Anne Ramberg: Om terrorism, signalspaning och kontroll

Terrorism utgör i flera hänseenden ett allvarligt hot mot den demokratiska rättsstaten. Terrorismen undergräver såväl den rättstrygghet, som den rättssäkerhet som staten har att värna. Förra året utvidgades det straffbara området bland annat när det gäller finansiering av terrorism. Lagstiftningen var en direkt följd av en resolution från säkerhetsrådet. Advokatsamfundet framförde då, i likhet med Lagrådet, kritik i flera hänseenden, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs Anne Rambergs ledare

Sammanslagning av HD och HFD i Finland på gång?

En regeringsutredning av sammanslagning av Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen i Finland pekar på flera fördelar. HD ställer sig bakom förslaget, medan HFD är mycket kritiskt till en eventuell sammanslagning.

Läs reportaget

Få icke-advokater som vd:ar på advokatbyråer

2008 beslutade Advokatsamfundets styrelse att det ska vara möjligt att anställa en vd som inte är advokat. Erfarenheterna bland de få advokatbyråer som prövar skiljer sig åt en hel del.

Läs artikeln

Debatt: Svenska skiljemän bör bli mer proaktiva

Det är hög tid att advokater som sitter som skiljemän låter sig inspireras av de effektiva handläggningsverktyg som utvecklats inom internationella skiljeförfaranden och låter den passiva ad hoc-handläggningen förpassas till historien. Det anser advokat Rikard Wikström. .

Läs Rikard Wikströms debattartikel.

Förundersökningsledaren som bytte sida och blev advokat

Dmitrij Dinze är en av Rysslands ledande människorättsadvokater. Men han började sin juridiska bana på andra sidan – på åklagarsidan.

Läs reportaget

Läs fler artiklar och reprotage ur nya numret på Advokaten.se