High Court i London beslutade den 3 november att den brittiska regeringen inte har rätt att själv aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget, som påbörjar de officiella förhandlingarna om att lämna EU, utan parlamentets godkännande.

Domstolen tog ställning till en grupptalan som lämnades in i oktober.  I den framfördes vikten av att beslutet att aktivera utträdesartikeln först måste godkännas av parlamentet.

Den brittiska regeringen har meddelat att domstolsbeslutet kommer att överklagas.

Läs domen från High Court här.