Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokat blir nytt justitieråd

Helena Rosén Andersson utsedd till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen har idag, den 23 mars, utsett Helena Rosén Andersson, Ulrik von Essen och Kristina Svahn Starrsjö till nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Helena Rosén Andersson är advokat sedan 2007 och arbetar idag med särskild inriktning mot offentlig upphandling vid Advokatfirman Lindahl i Göteborg, där hon sedan 2012 är delägare.

Hon har även erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Finansdepartementet och som utredningssekreterare i flera statliga utredningar, bland annat Informationsutbytesutredningen och Upphandlingskommittén. Helena Rosén Andersson tillträder som justitieråd den 2 oktober 2017.

Ulrik von Essen arbetar idag som professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kristina Svahn Starrsjö arbetar sedan 2013 som generaldirektör för Datainspektionen och är medlem i juristnätverket Hilda.

Läs mer här