Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Uppklarningsprocenten är så låg att det i dag går att tala om att lagar övergetts”

Advokater skriver debattinlägg i Svenska Dagbladet.

Advokaterna Jan E. Frydman och Thomas Ekenberg skriver tillsammans med Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren, i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet att polises uppklarningsprocent för ett antal brott är så låg i Sverige att rättsäkerheten kan komma att hotas.

De skriver bland annat: ”När människor upplever att polisen inte upprätthåller demokratiskt beslutade lagar rör vi oss mot en farlig gräns för rättssamhället. Risken är stor att alltmer rädda och frustrerade medborgare tar lagen i egna händer eller lockas till snabba lösningar utan att bry sig om grundläggande krav på rättssäkerhet.”

Läs hela debattinläget här