Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kraftigt ökad förhandlingstid för stora brottmål

Ny studie om stora förundersökningar och brottmål.

Antalet stora brottmål – vars huvudförhandlingstid har varit minst 60 timmar i tingsrätt eller hovrätt – har ökat med 25 procent under perioden 2011–2015 jämfört med föregående femårsperiod. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerat.

Under perioden 2006–2015 hade omkring 98 procent av de brottmål som avgjordes efter huvudförhandling i tingsrätt en förhandlingstid på högst 12 timmar. Enligt rapporten ökade antalet brottmål med mer än 12 timmar i förhandlingstid och antalet brottmål med 24–60 timmar i förhandlingstid ökade med 27 procent under perioden 2011–2015 än föregående femårsperiod (2006–2010).

Enligt Brås rapport har den mest framträdande brottskategorin i de stora brottmål som avgjorts i tingsrätt under åren 2006–2015 varit ekonomisk brottslighet, som utgjort den huvudsakliga brottsligheten i 42 procent av fallen. 

Hos Ekobrottsmyndigheten har antalet brottsmisstankar per handlagt ärende ökat successivt, och antalet särskilt krävande ärenden (som förväntas kräva mer än 80 timmar i utredningstid) har ökat med 80 procent sedan 2010. Parallellt med detta har det också skett en kompetenshöjning bland åklagare och försvarsadvokater, med ökade kvalitetskrav på förundersökningar och bevisföring i de stora brottmålen.

Läs mer om rapporten på Brottsförebyggande rådets hemsida