Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Flera tingsrätter kan bli betydligt effektivare

Riksrevisionens granskning visar på effektivitetsproblem.

Resultaten i en ny granskning av Riksrevisionen visar att flera av landets tingsrätter kan bli betydligt effektivare. Granskningen tyder också på att produktiviteten vid tingsrätterna överlag sjunkit de senaste åren.

Granskningen bygger på omfattande jämförelser mellan de svenska tingsrätterna och tyder på att det – trots ett antal omorganisationer och förändrade arbetssätt de senaste åren – finns kvarvarande effektivitetsproblem hos flera svenska tingsrätter.

Den genomsnittliga förbättringspotentialen ligger på knappt 14 procent för den studerade tidsperioden. I några fall är tingsrätterna fullt effektiva, i andra fall har de tydligt en långsiktig teknisk ineffektivet. Enligt rapporten kan en förklaring till ineffektivitet vara tingsrätternas storlek och att ineffektiviteten kan minskas genom sammanslagningar.

Riksrevisionen rekommenderar Domstolsverket att kartlägga de faktorer som påverkar möjligheterna till produktivitetsökningar. Samtidigt finns stora skillnader i uppmätt effektivitet mellan de olika domstolarna. Det tyder på att generella insatser för att öka tingsrätterna effektivitet sannolikt inte är rätt väg att gå, utan att det istället behövs mer selektiva åtgärder.                                                     

Läs hela rapporten här