Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Konsumenttvistnämnden redovisar sin praxis

Ett urval av Konsumenttvistnämndens avgöranden från första verksamhetsåret.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har publicerat ett häfte på webben med en redovisning av nämndens verksamhet under 2016.

Häftet innehåller statistik för verksamhetsen under året. I häftet finns också redogörelser för ett urval ärenden från konsumenttvistnämndens praxis hittills med korta referat av avgörandena.

Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2016