Regeringens förslår att en ny form av särskild handräckning införs, kallat för avlägsnande, som ska tillämpas vid ett otillåtet besittningstagande.

Lagändringarna syftar till att göra det enklare för en markägare att få tillbaka sin mark eller byggnad där personer bosatt sig utan tillstånd. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har tillkommit efter att ansökan lämnades in.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs mer om förslaget här