Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fler åtal och avgjorda brottmål kommande fyra år

Rapport om flödet genom rättskedjan.

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården har tillsammans med Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterat prognoser över sina verksamhetsvolymer 2017-2020 i rapporten Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan.

På fyra års sikt prognostiseras ärenden från Polismyndigheten redovisade till åklagare att öka med 10 procent och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut att öka med 16 procent från 171 949 till 199 000.

Antalet avgjorda brottmål väntas öka 12 procent till 2020. 2016 avgjorde Domstolsverket 80 989 brottmål. 2020 prognosticeras antalet avgjorda brottmål var 90 500.

2020 väntas medelantalet klienter i Kriminalvården att ha minska med 10 procent jämfört med 2016 då medelantalet klienter var 16 266.

Läs hela rapporten här