Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

JO: Olämpligt att tingsnotarie fick avgöra mål

Kritik mot att tingsnotarie avgjorde brottmål reglerade i 34 kap. brottsbalken.

Justitieombudsmannen Lars Lindström kritiserar i ett beslut Södertörns tingsrätt för att de 2015 tillät en tingsnotarie avgöra tre brottmål som rörde situationer där 34 kap. brottsbalken tillämpas.

JO anser att en tillämpning av 34 kap. BrB ofta kräver en särskild erfarenhet hos domaren och att det därför är olämpligt att brottmål som rör situationer som regleras i 34 kap. BrB avgörs av tingsnotarier.

Läs hela JO:s beslut här