Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kritik kring bestämmelser i penningtvättsdirektivet

Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgängligt på webben.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om CCBE har uttryckt kritik och oro över ett antal bestämmelser i de föreslagna ändringarna av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv samt om den europeiska ordförandekonferensen i Wien den 24 februari där Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson deltog.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 59 även:

  • Den europeiska arresteringsordern.
  • European Lawyers day i oktober 2017
  • Workshop om skydd av hotade MR-advokater
  • Ett projekt om att återupprätta rättsstaten i Venezuela.

CCBE-Info nr 59 på engelska

CCBE-Info nr 59 på franska