Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny onlineplattform för skydd av hotade advokater i världen

Har skapats på initiativ av advokatorganisationen CCBE.

Den 30 mars lanserades EU:s  onlineplattform ”Index of attacks and threats against Human Rights Defenders”. På plattformen redovisas och sammanställs angrepp mot advokater och andra människorättsförsvarare över hela världen.

Det var CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, som förra året föreslog att plattformen skulle skapas , med utgångspunkt från Europarådets plattform till skydd för journalister.

CCBE skriver att onlineplattformen är ett viktigt verktyg för att förstärka skyddet för hotade advokater eftersom den samlar larm om angrepp på advokater över hela världen.

Plattformen presenterades vid en workshop som arrangerades av CCBE och EU:s mekanism för skydd av människorättsförsvarare. Ruthven Gemmell WS, ordförande i CCBE , och Patrick Henry ordförande i CCBE:s kommitté för mänskliga rättigheter,  framhöll hur situationen för advokater försämras i många länder och berättade om CCBE:s initiativ för att ge stöd åt hotade advokater.

Läs mer och ta del av innehållet på onlineplattformen Index of attacks and threats against Human Rights Defenders”