Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2016

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2016 på tillgänglig på webben.

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2016 finns nu som PDF-dokument på samfundets webbplats.

Under nästa vecka kommer verksamhetsberättelsen att skickas till samtliga Advokatsamfundets ledamöter och biträdande jurister i tryckt format.

Läs verksamhetsberättelsen för 2016 här