Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nummer av Advokaten ute på webben

I nya utgåvan av Advokaten kan du läsa om tingsrättsreformen som har ritat om Advokatsverige, listan över kommuner som saknar advokat och rättegångskostnader i dispositiva ­tvistemål.

Advokatsverige har ritats om av tingsrättsreformen

På knappt 20 år har antalet tingsrätter runtom i Sverige halverats. Förändringarna har haft stor påverkan på den lokala förekomsten av advokat­byråer. Betydligt färre byråer finns i dag på orterna där tingsrätten försvunnit. Men å andra sidan finns fler advokatbyråer där tingsrätterna blev kvar.

Läs reportaget

Lista: Dessa 123 kommuner saknar verksam advokat

Vid årsskiftet saknade 123 av 290 kommuner verksamma advokater med primär postadress i kommunen. Se hela listan på Advokaten.se

Se hela listan

Strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet

Sex ledamöter i Advokatsamfundet går emot valberedningens förslag om Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i samfundet och föreslår i stället att nuvarande vice ordföranden, Christer Danielsson, ska väljas till ny ordförande. Nuvarande ordförande Bengt Ivarsson ställer sig bakom förslaget. 

Läs artikeln

Anne Ramberg: Om ett sammanhållet advokatsamfund och en gemensam värdegrund

En av advokatsamfundets centrala uppgifter är att värna ett enat samfund. Det är en viktig och svår uppgift. Ett enat samfund utgör en viktig förutsättning för att Advokatsamfundet ska kunna utgöra den professionella och starka röst för tillgodoseende av advokatkårens intressen, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs Anne Rambergs ledare

Rättegångskostnader - viktiga men förbisedda

Om man får in rättegångskostnadsfrågorna tidigare i processen, kan det leda till mer nyanserade avgöranden om kostnadernas fördelning. Det hävdar Henrik Bellander i sin avhandling om rättegångskostnader i dispositiva ­tvistemål.

Läs reportaget

Eric M. Runesson: Till försvar för rättsekonomin

Advokat Eric M. Runesson skriver om ekonomism och juridik till försvar för rättsekonomin och reflekterar över problemkomplex vars lösningar kan vara ödesfrågor för mänskligheten. Hans gissning är att juridiken måste möta vissa ekonomiska insikter.

Läs artiklen 

Läs fler artiklar och reprotage ur nya numret på Advokaten.se