Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Varför lämnar kvinnliga advokater byråerna?

Delta i IBA:s globala undersökning.

Undersökningsenheten Legal Policy & Research Unit (LPRU) inom den internationella advokatorganisationen IBA genomför nu en internationell studie om orsakerna till att så många kvinnor lämnar advokatyrket. Undersökningen ska också samla in uppgifter om de hinder kvinnliga advokater stöter på i yrket.

Resultaten av undersökningen ska redovisas i en rapport riktad till advokatbyråer och advokatorganisationer. Rapporten ska innehålla praktiska åtgärder och strategier för att minska utflödet av kvinnor från advokatyrket.

LPRU uppmanar alla kvinnor som arbetar på advokatbyråer att delta i enkätundersökningen på Internet.

Enkäten innehåller bland annat frågor om den personliga utvecklingen inom yrket sedan inträdet i samfundet, om skälen för att ha lämnat yrket och om framtida ambitioner. De lämnade uppgifterna avidentifieras och kan inte knytas till person eller advokatorganisation.

Delta direkt i enkätundersökningen

Läs mer om undersökningen på IBA:s webbplats