Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gudrun Antemar lämnade över utredningen om migrationsmottagandet 2015

Anders Ygeman tog emot utredningen ”Att ta emot människor på flykt”.

I dag den 9 mars lämnade utredaren Gudrun Antemar över utredningen Att ta emot människor på flykt. Sverige hösten 2015 (SOU 2017:12) till inrikesminister Anders Ygeman.

Uppdraget för Utredningen om migrationsmottagandet 2015 har varit att göra en kartläggning av händelseförloppet under hösten 2015, då ett mycket stort antal människor på flykt kom till Sverige och att utifrån det analysera regeringens, de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingens ansvar och beredskap inför situationen samt deras och civilsamhällets hantering av situationen.

Utredningen redogör för vilka lärdomar som kan dras för att stärka förmågan hos berörda myndigheter och civilsamhället att hantera en eventuell liknande situation. Det har inte ingått i utredningens uppdrag att lämna förslag till åtgärder.

Bland mycket annat skriver utredningen: ”Det finns också ett antal områden där den mycket ansträngda situationen under hösten 2015 gjorde det tydligt att ansvaret för mottagandet av människor på flykt måste förbättras för att det ska leva upp till våra internationella åtaganden och kraven på rättssäkerhet och effektivitet.”

Utredningen Att ta emot människor på flykt. Sverige hösten 2015 (SOU 2017:12)