Enligt Åklagarmyndigheten registrerades sammanlagt 167 ungdomar under 18 år som häktade under 2016, vilket innebär en ökning med 27 personer jämfört med 2015.

Ökningen av antalet häktade ungdomar 2016 har varit särskilt stor på två av landets åklagarkammare, i Västerås och Göteborg.

Men under 2016 blev häktningstiderna för ungdaomar under 18 år kortare, enligt Åklagarmyndigheten. 2016 var 74 procent av de unga häktade kortare tid än tio dagar. Året innan var den siffran 43 procent och 2014 var den 33 procent.

Läs mer på Åklagarmyndighetens hemsida.