Den 24-25 augusti arrangeras det Nordiska juristmötet i Helsingfors i Finland. Konferensen äger rum i Finlandiahuset i centrala Helsingfors. Alla som arbetar med juridik är välkomna att delta i mötet.

Nordiska juristmötet håll vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna ett möte som samlar jurister från Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. Dessa möten har arrangerats sedan 1872.

Läs mer om årets program och anmälan till mötet här.