Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson och tre advokatkollegor skriver i en debattartikel i Dagens Industri den 22 februari att Välfärdsutredningens förslag till reglering av vinster i välfärden kan strida mot svenska regeringsformen, Europakonventionen och de fria rörligheterna i EU-rätten.

I debattartikeln skriver de: ”Utredningen har inte förmått att visa varför vinstbegränsningen skulle leda till högre kvalitet, minskad segregation och en vilja för medborgarna att solidariskt finansiera det gemensamma välfärdssystemet.”

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissyttrande förslaget om ett nytt regelverk med vinstbegränsningar för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.

Läs debattartikeln i Dagens industri här