Stockholms tingsrätt införde vid årsskiftet en bestämmelse i sin arbetsordning om att det ska finnas ämnesansvariga domare vid varje allmän avdelning på tingsrätten.

Ämnesansvar innebär bland annat att domaren inom rättsområdet har ett särskilt ansvar för att löpande hålla sig uppdaterad om praxis, för nödvändiga uppdateringar i tingsrättens rutindokument och för att företräda tingsrätten i externa sammanhang.

Nu har tingsrätten utsett ämnesansvariga domare på avdelningarna med en sammankallande domare för varje ämne.

Ämnesområdena är

  • Brottmål med tidsfrister (exklusive ungdomsmål)
  • Brottmål utan tidsfrister
  • Ungdomsmål
  • Dispositiva tvistemål
  • Indispositiva tvistemål, familjerättsliga ärenden och familjerättsliga verkställighetsärenden

Stockholms tingsrätts lista över ämnesansvariga domare