Igår, den 20 februari, överlämnades ett delbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål till inrikes minister Anders Ygeman. Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har haft i uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

Utredningens arbete har lett till förslag om två huvudinriktningar i arbetet för en modernisering och effektivisering av handläggningen av stora brottmål. För det första föreslås att reglerna om straffprocessens ramar bör utredas. Och för det andra föreslås att reglerna om vad som ska gälla för domstolens beslutsunderlag bör ses över.

Förslaget om straffprocessens ramar berör reglerna om förundersökning och förberedelse av brottmål. Här innefattas bland annat överväganden om åtgärder som avser åtals- och förundersökningsplikten, slutdelgivningen av förundersökning och säkerställandet att huvudförhandlingar kan genomföras i ett sammanhang.

Förslaget om domstolens beslutsunderlag berör bland annat frågan om en utökad användning av dokumenterade förhör i domstolsprövningen och frågan om utökade skriftliga inslag vid domstolens prövning av brottmål.

Läs hela utredningen här