Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Skärpta straff föreslås för allvarliga våldsbrott

Regeringen föreslår skärpta straffskalor.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om skärpta straffskalor för vissa allvarliga våldsbrott. Bland annat följande höjningar av minimistraff:

  • Minimistraffet för grov misshandel ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. För synnerligen grov misshandel ska minimistraffet höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grovt rån ska höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grov utpressning ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga hot ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga tvång ska höjas från fängelse i sex måna­der till fängelse i nio månader.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs mer på regeringens hemsida