Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om skärpta straffskalor för vissa allvarliga våldsbrott. Bland annat följande höjningar av minimistraff:

  • Minimistraffet för grov misshandel ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. För synnerligen grov misshandel ska minimistraffet höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grovt rån ska höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grov utpressning ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga hot ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga tvång ska höjas från fängelse i sex måna­der till fängelse i nio månader.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs mer på regeringens hemsida