Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tre nya riksrevisorer föreslås

KU föreslår tre generaldirektörer som riksrevisorer.

Konstitutionsutskottet, KU, föreslog i dag, den 2 februari, att Ingvar Mattson, Stefan Lundgren och Helena Lindberg blir nya riksrevisorer.

Utnämningarna kommer i kölvattnet av att Dagens Nyheters sommaren 2016 avslöjade oegentligheter på myndigheten.

Samtliga föreslagna riksrevisorer är idag som generaldirektörer för svenska myndigheter: Ingvar Mattson för Statskontoret, Stefan Lundgren för Statistiska centralbyrån och Helena Lindberg för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Riksdagen förväntas rösta om KU:s förslag den 15 februari.