Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i samordningsorganet tagit fram informationsmaterial med konkret vägledning i hur man som företag under tillsyn följer de krav som finns på att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

Målet med materialet är att öka förståelsen för regelverket, att öka rapporteringen av misstänkta transaktioner och att öka kvaliteten på själva rapporteringen.

Vägledningsbroschyren finns förutom på svenska även på engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Den innehåller bland annat riskfaktorer och hypotetiska grafiska scenarier av olika typer av brottsupplägg.

Informationsbroschyren ”Rapportera misstänkt penningtvätt” (svenska)

Informationsbroschyren ”Reporting suspected money laundering and terrorist financing” (engelska)

Informationsfilmen ”Rapportera misstänkt penningtvätt, svenska (video 3 min)
Informationsfilmen ”Rapportera misstänkt penningtvätt”, svenska (video 1 min)

Informationsfilmen ”Reporting suspected money laundering and terrorist financing”, engelska (video 3 min)
Informationsfilmen "Reporting suspected money laundering and terrorist financing", engelska (video 1 min)

Vägledningsbroschyren på flera språk på Finansinspektionens webbplats