Det svenska domstolsväsendet kan behöva stärkas för att stå än mer fritt från politisk påverkan. Det menar Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt, i en intervju med Svenska Dagbladet.

I går, söndagen den 5 februari, deltog Fredrik Wersäll även i SVT:s Agenda där han talade om vikten av att ha oberoende domstolar med anledning av att regeringarna i Ungern och Polen påverkat domarmakten samt den debatt som pågår i USA sedan en domstolar stoppat den amerikanska presidenten Donald Trumps inreseförbud för människor från sju specifika länder.

Fredrik Wersäll presenterar i intervjun med Svenska Dagbladet tre punkter där han nu, i tider av politiskt lugn i Sverige, vill öppna för en debatt om förändring av domstolsväsendet:

1. Säkerställ ett oberoende av domstolsväsendets administrativa delar.

2. Slå ihop Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

3. Tydligare utnämning av domare.