Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Wersäll: Gör domstolarna mer politiskt oberoende

Hovrättspresidenten öppnar för debatt om förändring av domstolsväsendet.

Det svenska domstolsväsendet kan behöva stärkas för att stå än mer fritt från politisk påverkan. Det menar Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt, i en intervju med Svenska Dagbladet.

I går, söndagen den 5 februari, deltog Fredrik Wersäll även i SVT:s Agenda där han talade om vikten av att ha oberoende domstolar med anledning av att regeringarna i Ungern och Polen påverkat domarmakten samt den debatt som pågår i USA sedan en domstolar stoppat den amerikanska presidenten Donald Trumps inreseförbud för människor från sju specifika länder.

Fredrik Wersäll presenterar i intervjun med Svenska Dagbladet tre punkter där han nu, i tider av politiskt lugn i Sverige, vill öppna för en debatt om förändring av domstolsväsendet:

1. Säkerställ ett oberoende av domstolsväsendets administrativa delar.

2. Slå ihop Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

3. Tydligare utnämning av domare.