Tomas Nilsson, ordförande i Advokatsamfundets valberedning, kommenterar Bengt Ivarssons uttalande i Dagens Juridik:

”I en artikel i Dagens Juridik (14/2) kan man läsa att Bengt Ivarsson ’ställer sig bakom förslaget att gå emot valberedningen.’

De som har erfarenhet av arbete i föreningsliv och organisationer måste förvånas över Bengt Ivarssons åtgärd att som sittande ordförande – långt före samfundets årsmöte – gå ut och argumentera mot valberedningens (som är ledamöternas valda organ) enhälliga förslag.

Något sådant har jag aldrig varit med om. Valen ska ske vid fullmäktigemötet i mitten av juni.

Detta misskrediterar samfundet och kan inte tolkas på annat sätt än att Ivarsson låter egna och/eller andras starka intressen vinna över ett brukligt och sansat uppträdande.”

Tomas Nilsson var ordförande i Sveriges advokatsamfund 2007–2011.