Enligt SVT fick 669 huvudförhandlingar ställas in för att vittnen inte dök upp under 2015. Det har skapat diskussion om att vittnen ska kunna ställa upp anonymt i rättegångar vid grova våldsbrott.

Advokatsamfundets Anne Ramberg är kritisk till förslaget om anonyma vittnesmål.
– För det första tycker jag att det är en urholkning av rättssäkerheten. Om man är misstänkt för ett allvarligt brott, då måste man få kunskap om vem det är som till exempel pekar ut en, säger hon till Sveriges radio.

Inrikesminister Anders Ygeman delar Advokatsamfundets åsikt rörande anonyma vittnesmål.
– Jag tror att det är mycket svårt att förena det med de rättssäkerhetsgarantier som vi har i Sverige och de flesta andra västländer. Däremot tror jag att det finns andra åtgärder vi kan vidta; vittnesskyddsprogram är ett exempel, säger Anders Ygeman i SVT-programmet Rakt på.

Advokatsamfundet menar att samhället istället för att tillåta anonyma vittenen måste komma åt grundorsaken till kriminaliteten i Sverige, de socioekonomiska problemen.