Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Generalsekreteraren diskuterar domstolarnas maktutövning

Anne Ramberg deltar i seminarium om domstolarnas makt och oberoende.

Idag, den 16 februari, anordnar Svea hovrätt seminarier vid vilka namnkunniga paneler diskuterar högaktuella frågor om domstolarnas makt och oberoende.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är en av paneldeltagarna som diskuterar hur domstolarnas oberoende bäst kan skyddas i tider av politisk oro. Ramberg har skrivit ett blogginlägg inför Svea hovrätts seminarier.