Flera stora ekobrottsmål har överskridit de riktlinjer som finns för tiden från att åtal väcks till dom faller, skriver Dagens industri idag, den 10 februari. Den så kallade HQ-affären tog exempelvis 16 månader från att åtal väcktes i januari 2015 till att domen föll i juni 2016.

Regeringens krav på tingsrätterna är att tre av fyra brottmål ska ha mindre än fem månader i omloppstid.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg menar att ett av problemen bakom de långa omloppstiderna är utdragna förundersökningar.
– I många av fallen har förundersökningarna tagit alldeles för lång tid, man har inte tillsatt tillräckligt med resurser, säger Anne Ramberg till Dagens Industri.

Läs hela artikeln här.