Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Långa omloppstider för stora ekobrottsmål

Generalsekreteraren intervjuas i Dagens industri.

Flera stora ekobrottsmål har överskridit de riktlinjer som finns för tiden från att åtal väcks till dom faller, skriver Dagens industri idag, den 10 februari. Den så kallade HQ-affären tog exempelvis 16 månader från att åtal väcktes i januari 2015 till att domen föll i juni 2016.

Regeringens krav på tingsrätterna är att tre av fyra brottmål ska ha mindre än fem månader i omloppstid.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg menar att ett av problemen bakom de långa omloppstiderna är utdragna förundersökningar.
– I många av fallen har förundersökningarna tagit alldeles för lång tid, man har inte tillsatt tillräckligt med resurser, säger Anne Ramberg till Dagens Industri.

Läs hela artikeln här.