Nu erbjuder Advokatsamfundet en ny ID-stöldförsäkring: ID Stöldförsäkring Komplett.

ID Stöldförsäkring Komplett är framtagen tillsammans med UC AB och är en av marknadens mest heltäckande ID-stöldförsäkringar. Utöver hjälp och assistans får man även ett preventivt skydd som kan förebygga bedrägeri till följd av ID-stöld samt ersättning för kvarstående skuld.

Försäkringen kan tecknas av alla som har tillgång till Advokatsamfundets inloggningssida. Försäkringen kan också tecknas av anställda och anhöriga till dem. Försäkringen ger skydd för den försäkrade som privatperson, och varje försäkrad tecknar en egen försäkring.

ID Stöldförsäkring Komplett:

  • Förebygger bedrägerier till följd av ID-stöld genom att sms eller mejl sänds inom 24 timmar vid aktivitet kring den försäkrades personnummer som till exempel adressändring eller att kreditupplysning tas genom UC. Genom säker inloggning på UC:s hemsida får försäkrad besked om dessa förändringar.
  • Hjälp och assistans vid misstanke om ID-stöld 24 timmar/dygn, 7 dagar i veckan. Sakkunnig assistans för att få hjälp att till exempel avvisa krav, avskriva skulder eller återställa kreditstatus. Faktisk kostnad ersätts.
  • Ersätter ekonomisk förlust upp till 100 000 kr till följd av ID-stöld i det fall skuld kvarstår efter assistans ovan. Ingen självrisk som du behöver ta hänsyn till när du behöver hjälp.

Försäkringen kan endast tecknas via internet.

Teckna ID Stöldförsäkring Komplett via Advokatsamfundets webbplats

Vid frågor om försäkringen kontakta Willis AB.
Telefon 08-463 89 48
E-post idstoldforsakring@willis.com