Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Öppet hus för asylsökande

Informationstillfälle om möjligheten till uppehållstillstånd genom arbete fredagen den 21 oktober.

Fredagen den 21 oktober klockan 12.00 anordnar Advokatsamfundet en informationsträff för asylsökande m.fl. Advokaten Ingrid Elovsson föreläser om möjligheten till uppehållstillstånd genom arbete.

Föreläsningen hålls på engelska i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan i förväg krävs.

E-post: anna.nordstrom@advokatsamfundet.se

Telefonnummer (växel): 08-459 03 00