Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domare från Guatemala besökte samfundet

Internationellt besök hos Advokatsamfundet.

Fyra domare från Guatemala och representanter från Sida och International Commission of Jurists Guatemala besökte den 30 september Sveriges advokatsamfund.

Vid besöket diskuterade Advokatsamfundets chef för internationella frågor, stf. chefsjuristen Johan Sangborn, vikten av oberoende för både advokater och domare, mänskliga rättigheter och de risker som korruption för med sig för den demokratiska rättsstaten.