Idag, den 17 oktober, firade nätverket Hilda 10-årsjubileum hos Advokatsamfundet tillsammans med en stor del av det fyrtiotal framstående kvinnliga jurister från advokatkåren och rättsväsendet som ingår i nätverket.


Hilda- och Rubenmedlemmarna samlades i Advokatsamfundets hörsal.

Jubileet inleddes med ett samtal mellan Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och den ryske människorättsadvokaten Dmitrij Dinze, som bland annat har försvarat punkgruppen Pussy Riot, där de talade om advokaters arbetsmetoder och säkerhetsåtgärder samt om den misshandel och utpressning som klienter får utstå från bland annat poliser och fängelsevakter.


Anne Ramberg samtalade med ryske advokaten Dmitrij Dinze.

Anne Ramberg, initiativtagare till Hilda, berättade därefter om tillkomsten av nätverket: Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter den dagens namnsdagsbarn.

– Vi tyckte att det fanns behov att hjälpa yngre personer i deras professionella utveckling och förmå kvinnor att vilja ta på sig ansvaret att bli chefer på advokatbyråer, sade Anne Ramberg.

Anne Ramberg berättade sedan bland om Advokatsamfundets första kvinnliga ledamot 1918, Eva Andén, samt annat att andelen kvinnor bland ledamöterna i Advokatsamfundet har ökat från 16 procent kvinnor år 2002 till 29 procent idag.

– Andelen kvinnliga delägare på advokatbyråerna är fortfarande är låg, men det finns en positiv utveckling. Andelen nya delägare är högre än andelen ledamöter, sade Anne Ramberg.

Två studier som har utvärderat de projekt som Hilda har drivit sedan 2006 presenterades under jubileet. Juriststudenten Klara Lundh har inom ramen för examensarbetet på juristprogrammet vid Stockholms universitet studerat Hilda och vad det karriärmässigt betytt för de kvinnor som har deltagit i Hildas olika mentorskapsprogram. Slutsatsen är att mentorskapsprogrammen har påverkat flera av deltagarna i deras karriärutveckling och fyllt en viktig funktion i att stärka kvinnor i deras karriärval, exempelvis för att ta på sig chefskap eller att våga byta karriärväg.


Klara Lundh kommer att redovisa de fullständiga resultaten av sin undersökning av mentorskapsprogrammen i sin examensuppsats.

Forskningsassistenten jur. kand. Melissa Agaeva har under medverkan av professor Maarit Jänterä-Jareborg vid Uppsala universitet genomfört en enkätstudie med personer som deltagit i Hilda-projekt. Redovisingen av enkätsvaren indikerar att de flesta av de tillfrågade anser att nätverket har uppnått målet att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i det egna yrket. De tillfrågade menar också att nätverket har stor betydelse för kvinnliga jurister inom alla sektorer.


Melissa Agaevas enkätstudie visar att de flesta av deltagarna i Hildas projekt anser att Hilda har stor betydelse för kvinnliga jurister.