Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HD-beslut om när upphävande av skuldsanering börjar gälla

Utmätning kan endast ske om beslut om upphävande av skuldsanering har fått laga kraft.

Högsta domstolen har prövat frågan om när ett upphävandebeslut av ett skuldsaneringsbeslut börjar gälla. Enligt Högsta domstolen krävs det att upphävandebeslutet har fått laga kraft och inte längre kan överklagas för att utmätning på grund av de ursprungliga fordringsbevisen ska få ske.

Läs Högsta domstolens beslut.