Högsta domstolen har prövat frågan om när ett upphävandebeslut av ett skuldsaneringsbeslut börjar gälla. Enligt Högsta domstolen krävs det att upphävandebeslutet har fått laga kraft och inte längre kan överklagas för att utmätning på grund av de ursprungliga fordringsbevisen ska få ske.

Läs Högsta domstolens beslut.