Det beror på att det sker ett byte av ställverk i rådhuset.

Jourkansliet på Bergsgatan 50 har tillgång till Vera och övriga relevanta system. Jourkansliet nås under denna helg på telefonnummer: 08-561 678 97. De befintliga journumren kommer också vara vidarekopplade till detta tillfälliga nummer under helgen. Fax till jourkansliet ska under helgen skickas till 08-561 678 51 eller 08-561 67 52.

Det kommer finnas två ordningsvakter på Bergsgatan 50 från strax efter kl. 12.00. Åklagarna behöver särskild behörighet för att komma in tidigare på Bergsgatan 50. Åklagare som önskar sådan behörighet bör återkoppla senast på fredag med Thomas Östman (thomas.k.ostman@dom.se).