Den 21 oktober hade Advokatsamfundet för andra gången under hösten bjudit in till informationsträff för asylsökande med flera.

Advokat Ingrid Elovsson föreläste om möjligheten till uppehållstillstånd genom arbete.


Advokat Ingrid Elovsson arbetar med asylrätt och brottmål.

Hon berättade utifrån gällande lagstiftning om reglerna för att få arbetstillstånd i Sverige, om förutsättningarna för asylsökande att arbeta och om de bestämmelser som gäller för att få arbetstillstånd och för att få söka uppehållstillstånd på grund av arbete.