Ämbete under stark press

Den svenska statstjänstemannens roll har förändrats kraftigt och är under press från flera håll. Det handlar om ökade krav på effektivisering, ökad tillsyn från medier och andra myndigheter samt en förändrad maktrelation till politikerna. En minst sagt svår balansgång.

Läs reportaget

Anne Ramberg: Sans och balans borde oftare drabba både politiska beslutsfattare och troféjagande journalister

I detta nummer av tidskriften Advokaten behandlar vi den svenske ämbetsmannens roll och betydelse i vår demokrati. Ämbetsmannen har under lång tid, med rätta, åtnjutit stort förtroende. Den tilliten har varit en styrka för vårt samhälle. Den har utgjort grundvalen för medborgarnas förtroende för myndigheter och andra samhällets institutioner. Jag upplever dock att bilden av den oväldige och kloke ämbetsmannen, som med saklighet och objektivitet behandlar alla lika samt värnar medborgarens intressen i enlighet med lag, på senare tid har kommit att förändras., skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs Anne Rambergs ledare

Allt fler människorättsadvokater frihetsberövas i Kina

Sedan Xi Jinping blev Kinas president har de rättsliga övergreppen ökat i Kina. Allt fler advokater fängslats och hårdare lagar än någonsin införts mot civilsamhället. Advokaten har intervjuat Peter Dahlin, som tvingades lägga ner sin NGO och lämna Kina efter att ha suttit frihetsberövad i tre veckor och tvingats till ett falskt erkännande på statlig tv.

Läs reportaget

Elisabeth Rynning vill göra JO mer synligt

Nya chefs-Jo Elisabeth Rynning vill förutom att granska systemfel även uträva enskildas ansvar.

Läs intervjun.

Avtalsfrågor i internationella skiljeförfaranden i fokus

Omkring trehundra skiljedomsintresserade jurister från hela världen samlades i Stockholm för sex kvalificerade paneldiskussioner om skiljemannarätt under konferensen The Swedish Arbitration Days.

Läs reportaget

Läs fler artiklar och reprotage ur nya numret på Advokaten.se