Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet, såvitt avser generalsekreterarens uttalande på sin blogg gör styrelsen följande uttalande.

Advokatsamfundets styrelse står inte bakom det språkbruk, som generalsekreteraren Anne Ramberg använt i sin blogg, vad gäller användandet av begreppet ”Bruna råttor” samt den koppling som inledningsvis kunde göras till riksdagsledamoten Hanif Bali, men som omgående korrigerades.

Advokatsamfundets styrelse vill dock poängtera att en enig styrelse har fortsatt fullt förtroende för Anne Ramberg som generalsekreterare i Advokatsamfundet.